Сумський міський Центр НТТМ - Робота зі зверненнями громадян
Четвер, 01.06.2023, 10:24
Приветствую Вас Гість | RSS


           Центр науково-технічної творчості молоді Сумської міської ради

Наша адреса: 40034, м. Суми, вул. Збройних Сил України, 18 Тел. 78-97-37 @-mail: sumy_cnttm@ukr.net

Меню сайта
Свята та події
Календар свят України. Мова ділового спілкування
Форма входа
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Робота зі зверненнями громадян

Зустріч з адміністрацією закладу ЦНТТМ СМР

Щовівторка · 16:30 – 17:00

Інформація для приєднання до зустрічі Google Meet

Посилання на відеодзвінок: https://meet.google.com/hbx-isvb-etz

Зустріч для усіх бажаючих поспілкуватися з адміністрацією Центру науково-технічної творчості молоді Сумської міської ради. За потреби, за попереднім записом можна запросити інших фахівців закладу.

Заявки надсилайте на пошту центру http://sumy_cnttm@ukr.net

 

З 28 жовтня 2015 року після набрання чинності Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про звернення громадян" щодо електронного звернення та електронної петиції" у робочий час приймаються звернення громадян на електронну пошту  sumy_cnttm@ukr.net

Відповідно до статті 5 Закону України "Про звернення громадян" у зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по-батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписане заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

Звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог, повертається заявнику з відповідними роз’ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження.

Конституцією України гарантовано право громадян на звернення до  органів державної   влади   та  органів  місцевого  самоврядування. Опрацювання та реагування на звернення громадян здійснюється відповідно до Закону України "Про звернення громадян", Указу Президента України від 07 лютого 2008 року № 109/2008 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування" та постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348 "Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації".

Порядок організації та проведення особистого прийому громадян
адміністрацією ЦНТТМ СМР

1. Цей Порядок відповідно до статті 22 Закону України «Про звернення громадян» визначає основні вимоги до організації та проведення особистого прийому громадян у ЦНТТМ СМР.

2. Особистий прийом громадян з питань, що належать до компетенції адміністрації ЦНТТМ СМР, проводиться директором закладу, його заступниками, згідно із затвердженими графіками особистого прийому громадян.

3. Графіки особистого прийому громадян затверджуються директором ЦНТТМ СМР, вивішуються в службових приміщеннях в доступному для вільного огляду місці та розміщуються на офіційному вебсайті закладу в мережі Інтернет.

4. Працівники, відповідальні за реєстрацію громадян на особистому прийомі:

- ведуть журнали особистого прийому громадян, в яких зазначають прізвище, ім’я, по батькові громадянина, його місце проживання, категорію та соціальний стан громадянина, зміст порушеного питання, результати розгляду питання відповідальними виконавцями. Не допускається з’ясування відомостей про особу, що не стосуються звернення;

- забезпечують направлення звернення, що подано на особистому прийомі, безпосередньо тому виконавцю, до компетенції якого належить розгляд та вирішення питання;

- у разі потреби надають громадянам роз’яснення щодо порядку особистого прийому громадян керівником, до якого звернулася особа, та порядку вирішення питання.

5. Запис громадян на прийом з питань, які вже розглядалися адміністрацією ЦНТТМ СМР, вноситься до журналу особистого прийому з поміткою про повторне звернення у разі, якщо громадянин звертається до керівника з того ж самого питання та коли перше звернення не було вирішено по суті.

6. На особистому прийомі громадян адміністрацією ЦНТТМ СМР, у разі потреби, можуть бути присутні їхні представники, повноваження яких оформлені та визначені в установленому порядку, та особи, які перебувають у родинних відносинах з цими громадянами.

7. Посадова особа, яка проводить особистий прийом, для забезпечення кваліфікованого, неупередженого та оперативного розв’язання поставлених відвідувачем питань може залучати до їх розгляду працівників відповідних структурних підрозділів ЦНТТМ СМР або одержувати від них необхідну інформацію.

8. Усі звернення, подані на особистому прийомі, реєструються відповідно до чинного законодавства.

9. У разі, якщо порушене громадянином питання вирішити на особистому прийомі неможливо через складність і необхідність додаткового вивчення, приймається письмова заява громадянина, яка розглядається у встановленому законодавством порядку. Про результати розгляду громадянину повідомляється письмово або усно (за бажанням громадянина).

10. Якщо вирішення питання, з яким звернувся громадянин, не входить до компетенції адміністрації ЦНТТМ СМР, то посадова особа, яка проводить особистий прийом, пояснює громадянину, до якого органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, підприємства, організації чи установи необхідно звернутися з цього приводу, і, по можливості, надає в цьому допомогу (повідомляє адресу, номер телефону тощо).

На яку адресу звертатися з письмовим зверненням до адміністрації Центру науково-технічної творчості Сумської міської ради?

Центр науково-технічної творчості Сумської міської ради, вул. Інтернаціоналістів,18  40034.

На яку адресу звертатися з електронним адміністрації Центру науково-технічної творчості Сумської міської ради?

Е-mail: sumy_cnttm@ukr.net

Як дізнатися про наслідки розгляду звернення, надісланого на адресу Центру науково-технічної творчості Сумської міської ради?

Телефон: (0542) 789-737 – секретар-діловод

Як правильно оформити звернення?

Відповідно до статті 5 Закону України "Про звернення громадян" письмове звернення надсилається поштою або передається громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства. Письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв'язку (електронне звернення).

У зверненні має бути зазначено прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.

Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв'язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

Звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог, повертається заявнику з відповідними роз'ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження, крім випадків, передбачених частиною першою статті 7 Закону України "Про звернення громадян".

Звернення про надання безоплатної правової допомоги розглядаються в порядку, встановленому законом, що регулює надання безоплатної правової допомоги.

В який термін розглядається звернення?

Відповідно до статті 20 Закону України "Про звернення громадян". звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п'яти днів.

На обґрунтовану письмову вимогу громадянина термін розгляду може бути скорочено від встановленого цією статтею терміну. 

Звернення громадян, які мають встановлені законодавством пільги, розглядаються у першочерговому порядку.

Як оскаржити бездіяльність органів державної влади та їх посадових осіб?

Статтею 16, 17 та 18 Закону України "Про звернення громадян" визначено, що скарга на дії чи рішення органу державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, об'єднання громадян, засобів масової інформації, посадової особи подається у порядку підлеглості вищому органу або посадовій особі, що не позбавляє громадянина права звернутися до суду відповідно до чинного законодавства, а в разі відсутності такого органу або незгоди громадянина з прийнятим за скаргою рішенням - безпосередньо до суду. 

Громадянин може подати скаргу особисто або через уповноважену на це іншу особу. Скарга в інтересах неповнолітніх і недієздатних осіб подається їх законними представниками.

Скарга в інтересах громадянина за його уповноваженням, оформленим у встановленому законом порядку, може бути подана іншою особою, трудовим колективом або організацією, яка здійснює правозахисну діяльність.

До скарги додаються наявні у громадянина рішення або копії рішень, які приймалися за його зверненням раніше, а також інші документи, необхідні для розгляду скарги, які після її розгляду повертаються громадянину.

Скарга на рішення, що оскаржувалось, може бути подана до органу або посадовій особі вищого рівня протягом одного року з моменту його прийняття, але не пізніше одного місяця з часу ознайомлення громадянина з прийнятим рішенням. Скарги, подані з порушенням зазначеного терміну, не розглядаються.

Пропущений з поважної причини термін може бути поновлений органом чи посадовою особою, що розглядає скаргу.

Рішення вищого державного органу, який розглядав скаргу, в разі незгоди з ним громадянина може бути оскаржено до суду в термін, передбачений законодавством України.

Громадянин, який звернувся із заявою чи скаргою до органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об'єднань громадян, засобів масової інформації, посадових осіб, має право: 

особисто викласти аргументи особі, що перевіряла заяву чи скаргу, та брати участь у перевірці поданої скарги чи заяви;

знайомитися з матеріалами перевірки;

подавати додаткові матеріали або наполягати на їх запиті органом, який розглядає заяву чи скаргу;

бути присутнім при розгляді заяви чи скарги;

користуватися послугами адвоката або представника трудового колективу, організації, яка здійснює правозахисну функцію, оформивши це уповноваження у встановленому законом порядку;

одержати письмову відповідь про результати розгляду заяви чи скарги;

висловлювати усно або письмово вимогу щодо дотримання таємниці розгляду заяви чи скарги;

вимагати відшкодування збитків, якщо вони стали результатом порушень встановленого порядку розгляду звернень.

Зразок оформлення звернення громадян - https://cnttm-sumy.at.ua/zrazok_oformlennja_zvernen.doc

                                                                                       ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                       Директор ЦНТТМ СМР

                                                                                       ____________ Т.Г. Безпала

                                                                                      «____» ____________ 2021 р.

 

 

ГРАФІК

особистого прийому громадян адміністрацією

Центру науково-технічної творчості молоді

Сумської міської ради

 

                Адреса для письмових звернень громадян: вул. Інтернаціоналістів, 18, м. Суми, 40034.

Телефон для звернень громадян: (0542) 789-737

E-mail: sumy_cnttm@ukr.net

 

 

з/п

Посада

Прізвище, імя,

по батькові

Дні та години прийому громадян

Місце прийому (адреса), контактний телефон

1.

Директор

Безпала

Тетяна Григорівна

Понеділок

1500-1800,

 

середа

900-1100,

 

п’ятниця

1500-1645

м. Суми, вул. Інтернаціоналістів, 18, тел. (0542) 789-737

2.

Заступник директора з НВР

Балаценко

Марина Миколаївна

Вівторок

1400-1700

м. Суми, вул. Інтернаціоналістів, 18, тел. (0542) 789-737

3.

Заступник директора з НМР

Пурдес

Зоя Борисівна

Понеділок

1400-1700

м. Суми, вул. Інтернаціоналістів, 18, тел. (0542) 789-737

4.

Заступник директора з АГР

Демченко

Владислав Євгенович

Четвер

1600-1900

м. Суми, вул. Інтернаціоналістів, 18, тел. (0542) 789-737

Точна година
"ГАРЯЧА" ЛІНІЯ
Календарь
«  Червень 2023  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Изречения

Copyright MyCorp © 2023
Конструктор сайтів - uCoz