Сумський міський Центр НТТМ - Бібліотека
Середа, 29.03.2023, 15:13
Приветствую Вас Гість | RSS


           Центр науково-технічної творчості молоді Сумської міської ради

Наша адреса: 40034, м. Суми, вул. Збройних Сил України, 18 Тел. 78-97-37 @-mail: sumy_cnttm@ukr.net

Меню сайта
Свята та події
Календар свят України. Мова ділового спілкування
Форма входа
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Бібліотека

ПАСПОРТ
бібліотеки Сумського міського Центру науково – технічної творчості молоді

Назва навчального закладу – Сумський міський Центр науково – технічної творчості  молоді
Директор ЦНТТМ – Безпала Тетяна Григорівна
Бібліотекар – Жигарєва Оксана Олексіївна
Дата заснування бібліотеки – 02.01.2013 р.
Адреса – м.Суми, вул. Інтернаціоналістів, 18, ЦНТТМ
Тел./факс - 32-70-41  e-mail – sumy-cnttm@mail.ru

 

Положення про бібліотеку
 

1. Загальні положення
1.1. Бібліотека ЦНТТМ (надалі – навчальний заклад) є його підрозділом, який здійснює бібліотечно-інформаційне, культурно-просвітницьке забезпечення навчально-виховного процесу.
1.2. Навчальний заклад забезпечує правові, організаційні, фінансові та матеріальні умови, необхідні для функціонування бібліотеки, зокрема належне зберігання, використання і поповнення фондів бібліотеки, гарантує їх цілісність, неподільність і невідчуженість. Приміщення, обладнання, майно бібліотеки утримується навчальним закладом на безстроковому і безоплатному користуванні та оперативному управлінні.
1.3. У своїй діяльності бібліотека керується Законом України „Про освіту”, Законом України „Про бібліотеку і бібліотечну справу”, іншими законодавствами та підзаконними нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.
1.4. Бібліотека навчального закладу своєю діяльністю сприяє реалізації державної політики у галузі освіти і культури; дотримується принципів гуманізації і демократизму, пріоритету загальнолюдських цінностей і моралі.
1.5. Дане Положення визначає рівень базисних вимог до бібліотеки навчального закладу і підлягає конкретизації стосовно профільних, регіональних, організаційних  особливостей та змісту роботи кожного конкретного навчального закладу.
1.6. Бібліотека доступна та безкоштовна для користувачів, якими є працівники та відвідувачі навчального закладу.
1.7. Порядок доступу до бібліотечних фондів та іншої бібліотечної інформації, перелік основних послуг і умови їх надання визначаються правилами користування бібліотекою, які затверджуються директором навчального закладу і складаються на основі типових правил користування бібліотекою.
2. Основні завдання
2.1. Бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів у забезпеченні всіх напрямів навчально-виховного процесу ЦНТТМ у засвоєнні як програмних, так і позапрограмних вимог у самоосвіті.
2.2. Розширення бібліотечно-інформаційних послуг на основі удосконалення традиційних і засвоєння нових форм та методів роботи. Внесення в роботу бібліотеки новітніх технологій.
2.3. Формування у користувачів умінь та навичок бібліотечного користувача, розкриття перед ними основних функцій бібліотеки, з'ясування прав і обов'язків користувача, виховання поваги до правил користувача своєї і будь-якої бібліотеки, популяризація бібліотечно-бібліографічних знань.
2.4. Бібліотечно-інформаційне забезпечення особистих потреб користувачів у довільній діяльності.
2.5. Взаємодія з освітянськими бібліотеками та мережею бібліотек інших систем і відомств.
3. Зміст роботи
3.1. Формує універсальний, з урахуванням  профілю, бібліотечний фонд, який відповідає змісту навчання у навчальному закладі, його інформаційним і виховним функціям, запитам та інтересам користувачів, забезпечує його належне розміщення, облік і зберігання. В нього включаються: довідково-енциклопедичні, інформаційні видання з питань методики навчання, психології, підручники, навчальні посібники і дидактичні матеріали, художня література, періодичні видання, ноти, ізопродукція, компакт-диски (оптичні носії), картографічні матеріали, видання, що вийшли друком як в Україні, так і за кордоном.
3.1.1. Здійснює організацію, раціональне розміщення та облік основних і додаткових бібліотечних фондів, їх зберігання та реєстрацію.
3.1.2. Обслуговує читачів у режимі роботи  абонемента та читального залу.
3.2. Формує і веде довідково-бібліографічний апарат, використовуючи традиційні і сучасні електронні носії інформації з метою багатоаспектного бібліографічного розкриття бібліотечного фонду.
3.3. Засобами бібліотечної роботи популяризує книгу і читання. Підвищує престиж освіченості і культурності, виходячи як з потреб суспільства, так і з природних прагнень особистості.
3.3.1. Виконує довідкову і інформаційну роботу шляхом масового, групового та індивідуального інформування.
3.4. У межах своєї діяльності бере участь у навчально-виховному процесі.
3.5. Вивчає і впроваджує в практику роботи кращий досвід бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів.
4. Управління, структура та штати
4.1. Відкриття бібліотеки здійснюється за наявності відповідної матеріально-технічної, науково-методичної бази: приміщення, початкового книжкового фонду (навчального), книгосховища, забезпечених необхідним бібліотечним обладнанням, бібліотечною технікою, комп'ютерами, охоронними і протипожежними засобами.
4.2. Забороняється використовувати приміщення бібліотеки для робіт, не передбачених завданнями бібліотеки.
4.3Створення необхідних умов для здійснення якісної і ефективної роботи, контроль за діяльністю бібліотеки, приймання на роботу бібліотечних працівників здійснює директор навчального закладу.
Бібліотека не є юридичною особою. Вона може мати штамп, який містить у собі назву навчального закладу. За організацію роботи бібліотеки, бібліотечних процесів несе безпосередньо відповідальність завідуючий  бібліотекою, який підпорядковується директору навчального закладу, є членом педагогічного колективу.
4.4. Бібліотечний працівник повинен мати спеціальну бібліотечну або педагогічну освіту.
Посадові оклади визначаються відповідно до діючих схем у межах асигнувань, передбачених  на заробітну плату, відповідно до кваліфікаційних вимог.
4.5. Бібліотечні працівники підлягають атестації згідно з чинним законодавством.
4.6. Виконання робіт бібліотечним працівником, не передбачених даним Положенням, оплачується додатково або компенсується додатковими вихідними.
4.7. За домовленістю з директором і за наявності необхідної освіти, відповідно до чинного законодавства, бібліотечний працівник має право на педагогічне навантаження: ведення гуртків і факультативів.
4.8. Режим роботи бібліотеки встановлюється директором навчального закладу відповідно до внутрішнього трудового  розпорядку з урахуванням змінності навчання. Один раз на місяць у бібліотеці встановлюється санітарний день.
4.10. Щоденно дві години робочого дня виділяються на виконання внутрішньої бібліотечної роботи.
4.11. Бібліотечний працівник забезпечує облік, зберігання і використання всіх одиниць фонду згідно з відповідними інструктивними матеріалами
Міністерства освіти України і Міністерства культури та мистецтв України, несе відповідальність за зберігання фонду згідно з чинним законодавством.
4.12 Придбання літератури та інші витрати на утримання бібліотеки передбачаються за рахунок коштів закладу відповідно до встановлених нормативів. Використовуються також і цільові вклади (дотації місцевих органів, спонсорів, громадських організацій, шефська допомога),  надходження за додатково виконані бібліотекою роботи (послуги).
4.13. Методично-інформаційне керівництво бібліотекою, підвищення кваліфікації її працівників забезпечують органи державної виконавчої влади, що опікуються установами освіти, регіональні методичні центри, обласні Інститути післядипломної освіти. Центральна освітянська бібліотека Інституту змісту і методів навчання Міністерства освіти України. Методичну допомогу бібліотекам надають Державна бібліотека України для юнацтва, районні, міські, обласні бібліотеки для дітей та юнацтва системи Міністерства культури і мистецтв України, спеціалізовані бібліотеки інших систем і відомств.
5. Права, обов'язки та відповідальність
5.1. Бібліотека має право:
5.1.1. Визначати зміст та форми своєї діяльності залежно від завдань, зазначених у даному Положенні.
5.1.2. Розробляти правила користування бібліотекою та іншу регламентуючу документацію, що затверджується керівником навчального закладу.
5.1.3. Визначати згідно з правилами користування бібліотекою вид і розмір компенсаційного збитку, завданого користувачем.
5.1. Бібліотечні працівники мають право:
5.2.1. Брати участь в управлінні навчальним закладом згідно з чинним законодавством.
5.2.2. На вільний доступ до інформації, пов'язаної із завданнями, що стоять перед бібліотекою, а саме: до навчальних програм, планів роботи навчального закладу, його структурних підрозділів.
5.2.3. На підтримку з боку органів освіти різного рівня та адміністрації навчального закладу в організації підвищення кваліфікації працівників бібліотек, створення необхідних умов для самоосвіти, забезпечення участі в роботі методоб'єднань, наукових конференцій, семінарів з питань бібліотечно-інформаційної та культурно-масової роботи.
5.2.4. На атестацію згідно з нормативними актами Міносвіти України та Міністерства культури і мистецтв України.
5.2.5. На додаткову оплату праці згідно з чинним законодавством.
5.2.6. На щорічну відпустку в розмірі 24 календарних днів за відпрацьований рік та додаткову щорічну відпустку (до 7 робочих днів) відповідно до колективного договору між працівниками та колективом загальноосвітнього навчального закладу.
5.2.7. На представлення до різних форм заохочення, нагород та відзнак, які передбачені для працівників освіти та культури.
5.1 Бібліотечні працівники несуть відповідальність за:
5.3.1. Виконання трудових обов’язків згідно з нормативно-правовими актами про працю в Україні та колективним договором навчального закладу.
5.3.2. Дотримування функцій, що передбачені цим Положенням.
5.3.3. Збереження бібліотечних фондів згідно з чинним законодавством.

Точна година
"ГАРЯЧА" ЛІНІЯ
Календарь
«  Березень 2023  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Изречения

Copyright MyCorp © 2023
Конструктор сайтів - uCoz